Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home3/r57225dutu/fratiapentruadevarsicaritate.ro/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Despre asociație – Asociatia Fratia Ortodoxa Adevar si Caritate

Adevărul și iubirea, valori fundamentale pentru fericire, pentru orice om, pentru societate

Valorile fundamentale pentru fiecare om și pentru întreaga umanitate sunt: adevărul și iubirea. Adevărul include cunoașterea sensului și scopului vieții omenești, al lumii, al universului. Iubirea este modalitatea normală de relaționare între oameni pentru ca în orice comunitate să existe armonie și progres. Cunoașterea și practicarea acestor valori sunt problema de căpătâi a omenirii. Filosofia, știința, arta au încercat să definească adevărul și iubirea, însă răspunsurile sunt incomplete, diverse, aproximative. Toate aceste încercări au exprimat multitudinea eforturilor minții omenești de a găsi un răspuns cât mai complet și satisfăcător. Însă Adevărul nu este numai atât, el cuprinde aspecte din sfera supraumanului. Partea de Adevăr care depășește capacitatea minții omenești de a-l descoperi este adevărul suprauman, și singura posibilitate de a fi cunoscut este de a-i fi revelat omului.

Despre acest Adevăr în integralitatea lui ne vorbește Biblia. Este cea mai importantă carte, cea mai citită, cea mai răspândită. Este cartea care ne descoperă dincolo de ceea ce putem ști noi, cine suntem, de unde venim, către ce ne îndreptăm, ce sens avem. Este Cuvântul (descoperirea, revelația) lui Dumnezeu către om, nu doar o părere omenească.

„Adevărul e cel mai tare. Din cauza nedreptății persoane și popoare dispar de pe pământ.” (3, Ezra, 4). Cunoașterea adevărului ne oferă adevărata libertate a ființei. O libertate ce ne scoate din orice robie, începând cu robia propriilor noastre patimi (păcate). „Adevărul vă va face liberi.” (Ioan, 7)

Biblia ne arată și mai mult, și anume că Adevărul este cuprins și arătat în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan, 14:6) Și cel mai nobil efort și luptă este pentru Adevăr. „Luptă-te pentru adevăr și Dumnezeu se va lupta pentru tine.” (Pilde,5)

Iubirea este apogeul dăruirii către aproapele, către celălalt. Este starea cea mai înaltă la care poate accede un om. „De aș avea darul proroocilor… iar dragoste nu am, NIMIC NU SUNT” (1, Corinteni, 13,2) Biblia ne arată că și iubirea este personificată. „Dumnezeu este iubire” (1, Ioan, 14,8)

Fiecare român și întregul popor în rând cu întreaga umanitate au nevoie de ADEVĂR ȘI IUBIRE. Acestea aduc fericirea omului și a nației, dacă le promovăm. Dacă luptăm pentru Adevăr și Iubire înseamnă că luptăm împotriva celor ce se opun adevărului și iubirii, anume: împotriva minciunii, a urii , a nedreptății.

În structura societății omenești ele trebuiesc recunoscute și urmate în toate domeniile. Cele mai importante sunt cele ce privesc conducerea societății (economia și politica) și educația (școala, mass-maedia, Biserica).

Conducerea țării

În ultimii 25 de ani atât poporul român cât și politicienii, dornici de libertate și democrașție, de un trai mai bun, au căzut deopotrivă într-o capcană mai grea decât cea reprezentată de comunism, adică în capcana libertății, democrației și bunăstării, averii înțelese denaturat. Anume: libertatea de a deveni pătimaș (în raport cu sine: desfrânat, bețiv, fumător dar și în raport cu aproapele: dușmănos, hoț, dictator). Adevărata libertate este strâns legată de adevăr și iubire, democrația (puterea poporului [gr.], demos=popor, cratos=putere), ca modalitate de conducere în acest timp istoric, nu este reprezentată de ceea ce experimentăm azi în țară: puterea în mâna mincinoșilor, trufașilor și doritorilor de mărire, ci puterea în mâna celor ce vor și luptă pentru ridicarea conștiinței civice a poporului, la iubirea de semeni, la iubirea de adevăr și dreptate.Bunăstarea obținută prin muncă și merite reale este, de asemenea, legată de adevăr și iubire. Îmbogățirea prin furt, șpagă, prin vânzarea bunurilor colective pentru folos personal, traiul între cei bogați pe spatele celor săraci, determinarea forței de muncă de a ajunge în situații disperate, șomaj, părăsirea țării pentru a-și câștiga pâinea sau contribuția tacită la aceste fapte reprezintă o atitudine criminală, fapta de om a cărui conștiință a decăzut la sălbăticie și animalitate.

Ce este de făcut? / Ce putem face?

De ce un partid?

 • Pentru că e forma acceptată de unire a oamenilor (și a forțelor lor) cu aceleași convingeri și scop comun
 • Pentru a crea o comunitate în care să fie respectat sistemul valori acceptat la nivel individual și colectiv
 • De ce partid creștin?

 • Pentru că e singura variantă viabilă în conducerea unui stat care să beneficieze de ajutorul lui Dumnezeu (pentru că orientarea partidului respectă legea divină – Adevăr și Iubire)
 • Ne declarăm 95% creștini și asta înseamnă că încă avem în conștiință conceptul de creștim, care poate fi făcut lucrător în fiecare persoană și în întregul neam, chiar dacă până acum nu am luat în serios acest lucru și trăim azi consecințele lepădării de legea lui Dumnezeu
 • Pentru că orice ființă trebuie să mărturisească credința în Iisus Hristos – „Cine nu mă va mărturisi pe mine…” (Matei, 10)
 • Pentru că dorim să ne purtăm unii cu alții așa cum ne-a învățat Mântuitorul – „Cine vrea să fie mai mare… slujitorul tuturor”
 • Pentru că dorim să facem posibil ca fiecare om să lucreze după aptitudinile sale, după ‘talantul său’ în folosul celorlalți.
 • Creștinismul promovează munca – „Tatăl meu lucrează și Eu lucrez” (Ioan, 5); „Cine nu vrea să muncească să nu mănânce” (2 Ts. 3,5); „Lumea este adevărata armată” (Pilde) și combate hoția și minciuna – „Cine ia pâinea de la gura săracului e ucigaș de oameni” (Iisus Sirah, 34); „Diavolul e mincinos și ucigaș de oameni”.
 • Creștinismul se bazează pe colaborare și sfat în conducere – „Biruință ai dacă ai mulți sfătuitori”
 • Creștinismul promovează iubirea ca primă modalitate de abordare a relațiilor între oameni și clase sociale. Toate virtuțile se împlinesc în porunca iubirii – „Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi”.

  EDUCAȚIA – morală, intelectuală

  Educația este principalul instrument uman prin care omul se poate construi (zidi), dezvolta, șlefui și modela în decursul existenței pentru a ajunge la scopul pentru care a fost creat – cunoașterea și asemănarea cu Dumenzeu și relația veșnică cu El.
  De educație depinde, prin urmare, fericirea omului, căci de ea depinde direcționarea lui către Creatorul său.

  Este astfel necesar ca educația să se bazeze pe o cunoaștere veridică, pe ADEVĂR. Iar măsura întreagă a Adevărului ne-o dă Sfânta Scriptură prin învățătura Marelui Învățător suprem al omului, Iisus Hristos, Om adevărat și Dumnezeu Adevărat. Mântuitorul Însuși spune: „Aceasta este viața de veci, să te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis.” (Ioan 10,3)

  Cunoașterea lui Dumnezeu trebuie să fie pilonul central al demersului cunoașterii pentru orice ființă umană. Tendința societății actuale este să-și direcționeze cunoașterea (educația) numai spre o mică parte a universului creat de Dumnezeu cu convingerea că abordează întregul. Cunoașterea naturii, a legilor sădite de Dumnezeu în ea, a omului care este regele creației, sunt treptele ce ne conduc spre cunoașterea Creatorului tuturor acestora, spre Dumnezeu.

  Educația este necesar să se sprijine pe doi piloni: ADEVĂRUL și IUBIREA; Adevărul despre existență, Univers, Dumnezeu și relaționarea prin Iubire cu întreg Universul și Creatorul său.

  Absența lui Dumnezeu, necredința în El face ca educația să devină nu numai de suprafață, lipsită de sens, ci și un mecanism de (mistificare) îngropare a adevărului. Descoperă omul legile naturii, tainele din Univers și cade în capcana de a se pune pe sine în centrul Universului, și minunându-se de ce a descoperit se închină lucrării minții și mâinilor sale, și se crede pe sine Dumnezeu.

  Lipsa credinței în Dumnezeu este cea mai mare aberație umană și ea conduce la cea mai mare tragedie ce se poate imagina: ratarea scopului existenței. Omul care a fost creat pentru viață veșnică, fericire și prin alegere liberă, se rupe de viaţă, cade în întunericul veşnic al lipsei lui Dumnezeu, în iad împreună cu îngerii căzuţi (dracii).

  O educaţie/ cunoaştere din care este exclus Dumnezeu, devine antieducaţie, dresaj şi conduce la antiviaţă, antifericire, antiumanism. Rezultatul – omul care trăieşte în minciună, ură, disperare – o viaţă deviată de la sensul ei adevărat, fericirea.

  Adevărul este elementul fundamental al lumii. Iubirea este exerciţiul adevărului. Educaţia prin Adevăr şi Iubire determină un comportament şi o atitudine umană normală: dragostea între oameni, în familie, buna colaborare în societate.

  Prin devierea de la aceste conduite fireşti, omul pierde legătura cu Dumnezeu, conlucrarea cu harul Duhului Sfânt. Suntem copleşiţi astăzi de minciună, ură şi mânie. Adevărurile fundamentale ale vieţii, ale realităţii sunt îngropate, valorile sunt răsturnate.

  Ce este de făcut?

  Simplu: Educaţia să aibă la bază ADEVĂRUL divin şi IUBIREA.

  Să se plece de la arătarea clară a adevărului în orice privinţă şi să se prezinte consecinţele devierii de la adevăr.
  Fără învăţătura despre Dumnezeu, fără ADEVĂR, este imposibilă o redresare a lumii de astăzi.
  Legile lui Dumnezeu acţionează, aşa cum au fost lăsate de El, indiferent de voiţa omului. Numai Dumnezeu e deasupra lor şi le poate schimba. Suntem avertizaţi de Sfânta Scriptură: „să nu întinaţi pământul că pământul vă va arunca de pe el” (Levitic, 18, 28)

  Iar în cartea Apocalipsei, un înger strigă asupra pământenilor: „Vai, vai celor ce locuiesc pe pământ din pricina relelor ce au să vină” (Apocalipsa, 8,13); „Când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui (2 P, 3,19); Când toate elementele din natură, pământ, soare, apă, aer, create să-i fie de folos omului, se vor întoarce împotriva lui și ei vor arde de vii. De ce? Pentru că oamenii au batjocorit darul lui Dumnezeu și se mânie și pe cel ce l-a creat.

  Cui revine responsabilitatea EDUCAȚIEI?

  Educația începe în familie, se continuă în școală, Biserică, mass-maedia, și se completează prin autoeducație. Prin urmare familia este prima creată să cunoască și să promoveze, să învețe și să trăiască ADEVĂRUL. Școala: prin sistemul de învățământ și programele școlare, la nivel instituțional pe de o parte și dascălii prin respectarea adevărului și valorilor morale în școală și în viața proprie. În Evanghelia după Matei, capitolul 23, 13-30, Mântuitorul spune de 8 ori: „Vai de voi farisei și cărturari…” pentru că aceștia sunt cei de care depinde mersul lumii și al societății și nu fac cele ce se cuvin și nici nu sunt conștienți de responsabilitatea pe care o au în fața semenilor și a lui Dumnezeu. Istoria ne pune la îndemână multe exemple de cărturari, oameni de știință care mărturisesc credința lor în Dumnezeu.

  Rolul mass-maediei a ajuns astăzi la cotele cele mai ridicate din istoria umanității. Ea a devenit formatoare de valori și de opinii, și mai grav de etaloane. Asistăm la o decădere morală și o inversare a valorilor fundamentale la cote alarmante. Biserica deține, prin excelență rolul de a educa și conduce omul către scopul cu care Dumnezeu l-a creat. Responsabilitatea sa include respectul față de familie, față de școală, față de fiecare om, precum și familia e responsabilă față de școală și Biserică iar școala față de familie și Biserică. Și fiecare om este dator să caute, să cunoască și să îmbrățișeze Adevărul și să trăiască IUBIREA, dator în fața sa, a familiei, a școlii, a Bisericii, și mai presus de toate, în fața lui Dumnezeu.

  Dumnezeu este Viața, Adevărul Suprem, este Atotputernic și Atotînțelept, Atotiubitor și Veșnic Fericit, iar omul, fiind creația Lui Dumnezeu, cu chipul și asemănarea Sa, nu poate fi fericit în afara comuniunii cu Creatorul său. Adevărul și Iubirea reprezintă singura cale lăsată de Dumnezeu omului pentru a atinge fericirea și desăvârșirea.

  Promovarea acestor principii este necesară grupării organizate de persoane cu aceleași convingeri care să lupte pentru promovarea lor în societate, în toate sectoarele vieții sociale.

  CHEMARE CĂTRE TOŢI ROMÂNII

  Asociația ortodoxă Frăția pentru Adevăr și Iubire lansează CHEMARE CĂTRE TOȚI ROMÂNII PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI NOU PARTID: PARTIDUL CREȘTIN SOCIAL-LIBERAL ROMÂN

  Asociația promovează Adevărul și Iubirea prin conducerea țării, Educație (Biserică, Școală, mass-media) și ajutorarea celor defavorizați.

  DRAGI ROMÂNI, BĂRBAȚI, FEMEI, TINERI ȘI TINERE!

  VENIȚI SĂ FORMĂM UN PARTID pentru a găsi și rândui la conducerea României, pentru salvarea ei, pe cei mai competenți și cinstiți români.

  “E de ajuns atâta plâns,Durerea a zeci de generații,
  Ca dăm mereu la ticăloși
  Conducerea acestei nații.”

  Niciun popor nu a primit în estul Europei, cu atâta entuziasm, trecerea de la socialism la capitalism, ca Poporul Român. Mare este dezamăgirea că după 25 de ani de societate liberă și democrată s-a ajuns la distrugerea economiei, educației și culturii, iar un sfert din populație a fost nevoită să plece din țară pentru supraviețuire.

  CUM SE POT ÎNDREPTA LUCRURILE? CARE E SOLUȚIA?

  • Constituirea unui Partid Creștin Social- Liberal Român (PCSLR) care să promoveze Adevărul și Iubirea, Munca și Cumpătarea.

  Adevărul și iubirea sunt valori fundamentale pentru fericire, pentru orice om, pentru societate.
  Adevărul include cunoașterea sensului și scopului vieții omenești, al lumii, al universului. Iubirea trebuie să fie modalitatea normală de relaționare între oameni pentru ca în orice comunitate să existe armonie și progres. Cunoașterea și practicarea acestor valori sunt problema de căpătâi a omenirii. Filosofia, știința, arta au încercat să definească adevărul și iubirea, însă răspunsurile sunt incomplete, diverse și aproximative. Toate aceste încercări au exprimat multitudinea eforturilor minții omenești de a găsi un răspuns cât mai complet și satisfăcător. Însă Adevărul nu este numai atât, el cuprinde aspecte din sfera supraumanului. Partea de Adevăr care depășește capacitatea minții omenești de a-l descoperi este adevărul suprauman, și singura posibilitate de a fi cunoscut este de a-i fi revelat omului.

  Despre acest Adevăr în integralitatea lui ne vorbește Sfânta Scriiptură. Este cea mai importantă carte, cea mai citită, cea mai răspândită. Este cartea care ne descoperă dincolo de ceea ce putem ști noi, cine suntem, de unde venim, către ce ne îndreptăm, ce sens avem. Este Cuvântul (descoperirea, revelația) lui Dumnezeu către om, nu doar o părere omenească.

  Sfânta Scriptură (Biblia) certifică faptul că adevărul și iubirea sunt valorile esențiale în lume.
  Adevărul “e cel mai tare”. Din cauza nedreptății persoane și popoare dispar de pe pământ. (3, Ezra, 4,37-38). Cunoașterea adevărului ne oferă adevărata libertate a ființei. O libertate ce ne scoate din orice robie, începând cu robia propriilor noastre patimi (păcate). „Adevărul vă va face liberi.” (Ioan, 8,32)

  Biblia ne arată și mai mult, și anume că Adevărul este cuprins și arătat în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan, 14:6) Și cel mai nobil efort și luptă este pentru Adevăr. „Luptă-te pentru adevăr și Dumnezeu se va lupta pentru tine.” (Is. Sirah 4,30). Important este ca noi să facem primul pas.

  Iubirea este apogeul dăruirii către aproapele, către celălalt. Este starea cea mai înaltă la care poate accede un om. „De aș avea darul proroocilor… iar dragoste nu am, NIMIC NU SUNT” (1, Corinteni, 13,2) Biblia ne arată că și iubirea este personificată. „Dumnezeu este iubire” (1, Ioan, 14,8)

  DE CE ESTE NECESAR UN PARTID NOU?

  Pentru salvarea Țării. Pentru a introduce adevărul și iubirea în țară.
  Fiecare român și întregul popor în rând cu întreaga umanitate au nevoie de ADEVĂR ȘI IUBIRE. Acestea aduc fericirea omului și a nației, dacă le promovăm. Dacă luptăm pentru Adevăr și Iubire inseamnă că luptăm împotriva minciunii, a urii , a nedreptății.

  În structura societății omenești ele trebuiesc recunoscute și urmate în toate domeniile. Cele mai importante sunt cele ce privesc conducerea societății (economia și politica) și educația (școala, mass-maedia, Biserica).

  Conducerea țării

  În ultimii 25 de ani atât poporul român cât și politicienii, dornici de libertate și democrașție, de un trai mai bun, au căzut deopotrivă într-o capcană mai grea decât cea reprezentată de comunism, adică în capcana libertății, democrației și bunăstării, averii înțelese denaturat. Anume: libertatea de a deveni pătimaș (în raport cu sine: desfrânat, bețiv, fumător dar și în raport cu aproapele: dușmănos, hoț, dictator). Adevărata libertate este strâns legată de adevăr și iubire, democrația (puterea poporului [gr.], demos=popor, cratos=putere), ca modalitate de conducere în acest timp istoric, nu este reprezentată de ceea ce experimentăm azi în țară: puterea în mâna mincinoșilor, trufașilor și doritorilor de mărire, ci puterea în mâna celor ce vor și luptă pentru ridicarea conștiinței civice a poporului, la iubirea de semeni, la iubirea de adevăr și dreptate.Bunăstarea obținută prin muncă și merite reale este, de asemenea, legată de adevăr și iubire. Îmbogățirea prin furt, șpagă, prin vânzarea bunurilor colective pentru folos personal, determinarea forței de muncă de a ajunge în situații disperate, șomaj, părăsirea țării pentru a-și câștiga pâinea sau contribuția tacită la aceste fapte reprezintă o atitudine criminală, fapta de om a cărui conștiință a decăzut la sălbăticie și animalitate.

  DE CE E NECESAR UN PARTID?

  • Pentru că așa se conduc statele în prezent şi pentru că e necesar ca toţi să luptăm să ne conducă oameni corecţi, capabili şi morali. Nu vrem ca noi să luăm conducerea sau să ajungem conducători, ci să căutăm pe cei mai buni dintre toţi cetăţenii şi să-i sprijinim să ajungă conducători, după capacităţi, harul conducerii, calităţii atestate prin concurs și rezultate, pentru a salva ţara.
  • Platon spunea că cei cu dar de la natură caută conducerea pentru a ridica oamenii spre civilizaţie, desăvârşire, fericire.

  DE CE “PARTID CREȘTIN”?

  Pentru că noi, românii suntem un popor creștin ortodox. Ortodocșii sunt 87% din populația Țării.
  Românii cred în Sf. Scriptură. Biblia e cea mai importantă carte a omenirii. Iisus spune: “Fără Mine, nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5).
  „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6).
  “Cine nu Mă va marturisi înaintea oamenilor, nici eu nu-l mărturisesc” înaintea lui Dumnezeu”(Matei 10:32).
  „Cine vrea să fie mai mare, să fie sluga tuturor” (Marcu 10:44).

  Cei care doresc să lupte pentru Adevăr și Iubire, Muncă și Cumpătare, trebuie să aibă ajutor de la Dumnezeu pentru a promova aceste valori fundamentale. Dumnezeu nu primește rugăciunile de la cei care nu vor să se elibereze de patima minciunii, hoției, urii (violenței) și a desfrânării, fumatului și beției. Așa e scris: “Urâciune este în fața lui Dumnezeu rugăciunea celui fărădelege” (Pilde 21,27). Omul pătimaș nu poate ajuta pe ceilalți oameni pentru că e robul patimilor sale și nu putem avea încredere în promisiunile lui, dacă nu părăsește aceste patimi.

  DE CE “PARTID SOCIAL”?

  • Pentru că oamenii au aptitudini diferite și au nevoie unii de alții să colaboreze ca organele într-un trup sănătos. Dreptatea, Adevărul, Iubirea presupun să avem grijă de toți cetățenii, pentru bunăstarea și fericirea tuturor. Când conduc cei bogați,cum se întâmplă astăzi, ajungem la concluzia lui Eminescu din poemul „Împărat și Proletar” scris în 1874 la aniversarea a 100 de ani de la Revoluția lui Horia:

  “Cei tari se îngrădiră cu averea și mărirea în cercul lor de legi.
  Prin bunuri ce furară în veci vezi cum conspiră
  Contra celor ce dânșii la muncă-i osândiră
  Și le subjugă munca vieții lor întregi.”

  Apostolul Pavel aseamănă societatea cu trupul omului. El spune: “Dacă un mădular suferă, tot trupul suferă” (1 Corinteni 12:24).
  Dacă neglijăm orice categorie de oameni din societate, toți cetățenii suferă, iar societatea este bolnavă.

  DE CE “PARTID LIBERAL”?

  • Pentru că omul fără libertate, în dictatură, e rob. Omul e creat să fie liber. El trebuie să fie liber pentru a întreprinde orice acțiune după dorința și priceperea lui. Dar statul, prin legi și educație, trebuie să aibă grijă ca o parte a societății să nu ajungă stăpâni și să-și dea legi numai pentru ei.

  DE CE “PARTID ROMÂN”?

  • Partidul, conducerea politică a țării, statul, trebuie să asigure un trai decent cetățenilor români. Trebuie să lupte pentru progresul, cultura, tradițiile poporului român, cum procedează fiecare popor de pe planetă, și cum cere Legea Partidelor.

  Dumnezeu va judeca popoarele. Fiecare popor are istoria lui, cultura lui, limba lui, darurile lui, specificul lui. Din diversitatea culturilor, a darurilor specifice fiecărui popor se formează frumusețea și cultura lumii. E necesară colaborarea tuturor oamenilor și țărilor. Unitate in diversitate. Anularea valorilor naționale duce la sterilitatea omenirii, a creației. Colaborarea între națiuni și popoare diferite duce la pace și progres. Anularea lor duce la anularea diversității, a frumuseții, a Tezaurului Cultural Mondial. Istoria arată că un popor care nu ține la patria lui, la moși și strămoși, e ca o plantă fără rădăcină, ce se usucă și dispare. Porunca a 5-a din Decalog de a cinsti părinții, Patria, arată, la fel : “Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să îți fie ție bine și mulți ani să trăiești pe pământ.” (Iesire 20:12). Cine nu-și cinstește părinții o duce rău și dispare.

  CELE 4 PRINCIPII ALE PARTIDULUI:ADEVĂRUL ȘI IUBIREA, MUNCA ȘI CUMPĂTAREA

  Adevărul și nu minciuna, iubirea și nu ura, munca și nu hoția, cumpătarea și nu desfrânarea, sunt principii divine și umane, istorice pentru o viață fericită, pe Pământ.

  1.ADEVĂRUL

  Minciuna, lenea, hoţia, trufia, violenţa, desfrânarea sunt opuse vieţii şi fericirii. Iisus spune: “ Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6).

  “Adevărul vă va face liberi” (Ioan 8,32).
  “Cine face păcat, e robul păcatului” (Ioan 8,34).
  “Diavolul e tatăl minciunii” (Ioan 8,44).
  “Din pricina nedreptăţii, toţi pier. Adevărul este cel mai tare”(3Ezra 4,37-38).

  Minciuna duce la chin, degradare morală, răutăţi, neîncredere.
  Adevărul, Munca, Iubirea, Cumpătarea trebuie transmise oamenilor prin familie, Biserică, şcoală, mass-media, prin toate instituţiile statului.

  2.IUBIREA

  “Dumnezeu este iubire”(1 Ioan 4,8).
  “Iubirea este împlinirea legii (Romani 13,10)”
  “Dacă iubire nu e, nimic nu e”, cum zicea Marin Preda.
  “Iubiţi pe vrăşmaşii voştri” (Matei 5,44)

  “Cel ce urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni”(1 Ioan 3,15). Ura duce la războaie, suferinţă, boală, moarte. Iubirea între oameni, între tineri, în familie, între soţi, între părinţi şi copii aduce raiul pe pământ.

  3.MUNCA

  “Munca este adevărata comoară” (Pilde 12-25).
  Dumnezeu i-a zis lui Adam: “In sudoarea frunţii să-ţi câştigi pâinea” (Facerea 3,19)
  “Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce” (2 Tesaloniceni 3,10).
  Fără muncă, acţiune nu se poate face nimic. Tot confortul și civilizația e rodul muncii.
  Apostolul Iacob spune “Credinţa fără fapte, moarte este” (Iacob 2,20).

  Hotia duce la sărăcie, ură, războaie, robie, moarte.
  Iisus spune: “Tatăl Meu lucrează. Și Eu lucrez”(Iacob 5, 17).

  4.CUMPĂTAREA

  “Fii cumpătat şi nicio neputinţă nu te va ajunge” (Is. Sirah 31,26)).
  Cumpătarea aduce sănătatea şi fericirea pe pământ.
  Dragostea între un tânăr și o tânără e sfântă. Căsătoria e sfântă în urma Cununiei. Un pahar de vin e sănătate şi bucurie. Dar desfrânarea, batjocorirea căsătoriei, a naşterii de copii, beţia, fumatul, aduc boală, suferinţă, degenerare.
  Trebuie să fim solidari: UNUL PENTRU TOTI ŞI TOTI PENTRU UNUL.
  DUMNEZEU A ZIS:” EU NU DORESC MOARTEA PACATOSULUI, CI SĂ SE ÎNDREPTE ŞI SĂ FIE VIU”(Iezechiel 33,11).“LUPTĂ-TE PENTRU ADEVĂR ŞI DUMNEZEU SE VA LUPTA PENTRU TINE”. (IS. SIRAH 4, 30).


  ÎNSCRIEȚI-VĂ ÎN ACEASTĂ ASOCIAȚIE!
  ÎNSCRIEȚI-VĂ ÎN ACEST PARTID!
  TELEFON 0751.024.132.
  VEZI SITE-UL www.fratiapentruadevarsicaritate.ro


  DOAMNE, OCROTEȘTE-I PE ROMÂNI!

  Doamne, ajută să-mplinim
  Sfatul Tău ceresc și bun:
  Muncă, Adevăr, Iubire,
  Cumpătare, Fericire!

  Desfrânări să nu mai fie,
  Nici minciuni, ură, hoție.
  Doamne, ajută să scăpăm
  De rele și de blestem!

  De vrăjmașii cei văzuți
  Și de toți cei nevăzuți.
  Doamne, ajută-i pe Români,
  Că pleacă printre străini!


   

  Asociația Ortodoxă Frăția pentru Adevăr și Iubire

  Adevărul în Religie, filozofie, stiintă, cultură, artă, economie, educatie, politică, morală, societate e foarte important pentru că duce la bucurie sufletească, la usurarea vietii, la eliminarea suferintei si a mortii. Diferenta între omul întelept si cel nebun e ca de la cer la pământ, ca de la om mort la om viu, ca de la animalul necuvântător la om, ca de la Rai la iad.

  În 11 Martie 2011 a avut loc cutremurul groaznic din Japonia.

  Primul Ministru al Japoniei a spus: “Ne-a pedepsit Dumnezeu pentru greseli”. Ulterior a trebuit să-și retragă afirmatia. Oamenii s-au solidarizat. Japonezii au fost ajutati dar nimeni din figurile marcante în religie, stiință, cultură sau politică n-au vorbit de cauzele reale ale acestui CUTREMUR. S-a vorbit despre miscarea plăcilor tectonice, de apropierea lunii de pământ, de faptul că au mai fost și vor mai fi calamităti naturale produse de natură.

  Nu s-a spus nici o vorbă de MARELE ADEVĂR, că lumea a fost creată de Dumnezeu, pentru om. Că e o legătură între OM si CREATIE (LUME) SI ÎNTRE OM SI DUMNEZEU.

  Chiar japonezii au făcut un experiment uluitor. O floare a înflorit pentru că i s-a cântat, a fost vorbită de bine, iar altă floare s-a uscat în aceleasi conditii biologice dar a fost vorbită de rău, insultată. Dacă se pune o inscripție pe un pahar cu apă, de exemplu, „Hitler” sau „Maica Tereza” apa își schimbă structura și se cristalizează la persoane și gânduri pozitive sub formă foarte frumoasă iar la persoane negative sub formă urâtă, neclară. Deci apa e purtătoare de informație și energie pozitivă sau negativă. Se poate dovedi experimental legătura între om si natură. Cercetători rusi au dovedit că în Biserică dispar microbii. Dacă se face cruce si rugăciune către Dumnezeu la masă dispar microbii, toxinele din alimente.

  În BIBLIE e scris că în prima zi Dumnezeu a făcut lumina. În a 2-a zi a despărtit apele de pe pământ de cele din văzduh si s-a aratat uscatul. În a 3-a zi a creat Dumnezeu vegetalele, a 4-a soarele, luna si stelele, în a 5-a pestii si păsările, în a 6-a animalele si omul. (Biblie, Facere 1-3). Vine “savantul” ignorant de azi si spune: “Nu se poate, domnule, pentru că noi dovedim că pământul si astrele nu-s de 8-10 mii de ani ci de milioane de ani.” Si începe să critice Biblia si pe toti cei ce cred că ea contine Adevărul, descoperirea lui Dumnezeu către toti oamenii. Dacă ar fi cât de cât o colaborare între Religie si stiintă, ar afla cei ce făuresc din adevăr minciuna că “la Dumnezeu, o zi poate fi 1000 de ani si 1000 de ani ca o zi” (2P. 3, 8). E vorba de niste perioade de timp într-o ordine una după alta ca zilele săptămânii. „La început a făcut Dumnezeu Cerul și Pământul (Facere 1-1)”. Timpul în care a făcut Cerul și Pământul nu e precizat. A putut dura miliarde de ani.

  Cartea cea mai importantă a omenirii, Biblia vorbeste despre aceste lucruri:

  • Toată făptura este apăratoarea celor drepți” (Înt. lui Sol 16, 21).
  • Făptura slujindu-Ți Ție, Celui Care ai făcut-o se încordează pentru pedepsirea celor nedrepti și se domolește spre facerea de bine a celor care se încred în Tine” (Înt. Lui Sol 16, 24).
  • Iisus, Domnul, lămurește clar acest lucru: ”În vremea aceea au venit unii si au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. “Credeți voi“, le-a raspuns Isus, “că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veti pieri la fel. Sau acei optsprezece inși, peste care a căzut turnul din Siloam si i-a omorât, credeti că au fost mai păcătosi decât toti ceilalti oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiti, toti veti pieri la fel.” (Luca 13, 1-5)
  • Vă spun vouă, prietenii Mei: să nu vă temeti de cei ce ucid trupul, si după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeti. Temeti-vă de Acela care, dupa ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeti. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totusi niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. La voi chiar și perii din cap, toti vă sunt numărati. Deci să nu vă temeti: voi sunteti mai de pret decât multe vrăbii. Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl va mărturisi si Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu; dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat si el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.” (Luca 12, 4-9)
  • Orice pom care nu face roade bune este tăiat si aruncat în foc.” (Mt. 7, 19)

  Dumnezeu ne cere să nu întinăm pământul pentru că “pământul aruncă de pe el pe cei care îl întinează” (Biblia, Levitic, 18, 28). În concluzie: Au fost japonezii mai păcătosi decât toti oamenii pentru că li s-a întâmplat TERIBILUL CUTREMUR? Răspunsul e clar. Nu! Dar dacă noi, oamenii de azi, nu ne vom îndrepta, toti vom pieri la fel.

  Cum se întinează pământul?

  Iată greșeli, păcate care aduc suferință, pedeapsă pe Pământ și chinurile iadului prin călcarea Poruncilor Domnului, dacă nu ne îndreptăm. Dumnezeu zice: „Eu nu vreau moartea păcătosului, ci să se îndrepte și să fie viu” (Iezechiel, 33,11):

  1. UCIDERE, AVORT – “Să nu ucizi” (Iesire 20, 13)
  2. UCIDERE PRIN ASUPRIRE SI ÎNFOMETARE – “Cine aduce jertfă din averea sa răului, junghie pe fiu înaintea Tatălui. Pâinea celor lipsiti este viata săracilor si cel care o ia pe aceasta este omul vărsării de sânge” (Biblie, Is. Sirah 34, 22-23).
  3. DESFRÂNARE:
  • “Să nu te apropii de femeie în timpul regulii ei ….”
  • “Să nu te culci cu bărbat ca si cu femeie ….”
  • “Cu nici un dobitoc să nu te culci” (Biblie, Levintie 18, 19-23).
  • “SĂ NU FURI, SĂ NU MINTI
  • ” (Iesire 20, 15-16). “Nimeni să nu însele pe aproapele său” (Levitic 25, 17).
  • “Să nu mâncati sânge, să nu vrăjiti, să nu ghiciti” (Levitic 19, 26).

  Dumnezeu cere împărtirea pământului, a resurselor în mod egal: “Pământul să nu-l vindeti de veci, că pământul este al Meu” (Levitic 25, 23). “La anul jubileu (50 De ani) pământul vândut se întoarce la fostul proprietar, cumpărătorul va iesi si vânzătorul va intra în stăpânirea sa” (Biblie, Levitic 25, 28).

  Dumnezeu în marea sa iubire către om spune: “Puneti-Mă si pe Mine la încercare”, “împliniti poruncile si Voi trimite ploaie la cererea voastră” (Biblie, Maleahi 3, 20).

  Iisus, Domnul, vorbind despre necazurile ce vor veni asupra lumii spune: “Privegheati si vă rugati, ca să scăpati de toate acestea” (Biblie, Luca 21, 36).

  Dacă omenirea nu are nici o reactie pozitivă de îndreptare după o încercare teribilă ca cea din Japonia, riscăm să pierim întreg neamul omenesc din cauză că ne asemănăm cu dracii. Ei au fost îngeri dar au întors spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul Lumii și al nostru. El este Viața, Fericirea. Dumnezeu e Atotînțelept, Atotprezent, este Lumina Lumii și dacă ne despărțim de El, e normal să ajungem în întunericul veșnic și în afara vieții, adică în iad. Iisus spune despre diavolul că este “amăgitor si ucigas de oameni” (Ioan 8, 44). Sistemul actual de educatie si cultură nu a scos definitiv pe Dumnezeu din viata oamenilor, dar Îl izolează si pune sub semnul întrebării dacă Dumnezeu a creat lumea si o guvernează.

  Dumnezeu a creat lumea. Toate Religiile sustin aceasta si majoritatea oamenilor de stiintă. Pasteur a dovedit că viata nu apare chiar dacă sunt toate conditiile si că cel mai mic microb apare din alt microb. Iar argumentatia pentru teoria lui Darwin cu evolutia speciilor e sublimă, cum ar zice Caragiale, dar lipseste cu desăvârsire.

  Adică speciile au ramăs la fel în istorie: câinele e tot câine, maimuta tot maimută si omul tot om.

  Dr. Nicolae Paulescu descoperitorul insulinei afirma că omul de stiintă nu trebuie să spună: EU CRED CĂ EXISTĂ DUMNEZEU, CI “EU STIU CĂ ESTE DUMNEZEU”. (Notiunile de “suflet” si “Dumnezeu” în Fiziologie, Bucuresti 1944 pag. 174).

   

  SĂ NE FERIM DE CAPCANE!

  În primul rând trebuie să știm că ele există, că omul poate greși prin trei ispite:

 • Ipsite de la noi înșine
 • Ispite de la lume
 • Ispite de la diavoli
 • Marele ascet Antonie spunea: „Am văzut Pământul plin de capcane și am zis: Doamne, cine se va mântui? Și mi-a venit un răspuns: cel smerit va scăpa de capcane.(Pateric)” În Adevăr doar cel smerit scapă de toate ispitele pentru că nu se încrede în el ci în Dumnezeu şi se roagă la Dumnezeu iar Dumnezeu îl salvează.

  0 comentarii

  Lasă un răspuns

  Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  %d blogeri au apreciat: