2 Responses to Eu pentru voi muri

  1. Valdi Herman says:

    Mi-a reţinut atenţia titlul „Eu pentru voi muri”. Aceia dintre oameni care fac parte din categoria samarineanului din Luca 17:16 vor merge la El, Îi vor mulţumi şi-L vor întreba: Cum Ţi-aş putea dovedi mulţumirea mea, O Doamne, pentru ceea ce ai făcut Tu pentru mine? Ce aş putea face şi eu, la rândul meu, pentru Tine?

  2. Valdi Herman says:

    Menţiunea că „Toţi oamenii sunt fraţi” mi se pare că ar suna mai aproape de învăţătura
    Sf. Maxim Mărturisitorul care ne face cunoscut în Filocalia, vol. III, pag. 385 că „Dumnezeu Se face şi Se numeşte Tată după har al acelora care au primit de bunăvoie naşterea din Duh”. Eu înţeleg de aici că toţi oamenii născuţi din Adam cel păcătos da, suntem fraţi pentru că ne naştem din Adam. Dar ceilalţi care aşa cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul am primit de bunăvoie naşterea din Duh suntem fraţi cu Iisus care ne-a născut din Tatăl.

Lasă un răspuns